تعدادی موش رو دانشمندان داخل يك استخر آب انداختند.


تمامي موشها فقط ١٧ دقيقه توانستند زنده بمانند و در نهايت خفه شدند!!!


دوباره دانشمندان با اينكه ميدانستند موش بيش از ١٧ دقيقه زنده نمي مانند تعداد ديگري موش رو به داخل

همان استخر انداختند و با علم ١٧ دقيقه تا مرگ موشها، تمامي موشها رو قبل از ١٧ دقيقه از آب جمع كردند و

تمامي آنها زنده ماندند!!!!

موشها پس از مدتي تنفس و استراحت دوباره به آب انداخته شدند!!!!!


حدس ميزنيد اين بار چند دقيقه زنده ماندند؟؟؟؟؟؟؟؟


٢٦ ساعت طول كشيد تا آنها مردند.


آنها به اين اميد كه دوباره دستي خواهد آمد و نجات پيدا ميكنند، ٢٦ ساعت تمام طاقت اوردند!!!!!!


اميد بهترين و بالاترين قوه محرك زندگي است!!!!


تمامي عاشقان كه به هم نرسيدن


تمامي مغازه داران و كاسباني كه ورشكست شدند


تمامي مريضاني كه شفا پيدا نكردند


تمامي تلاشهايي كه به ثمر ننشست


همه و همه از فقدان اميد بوده است!!!!!!!


هميشه به فرداي بهتر اميدوار باش


هميشه به رحمت خداوند اميدوار باش!!


زندگیتان سراسر امید


طرز ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺲ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ...!

 

ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺷﯿﮏ، ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﻪ...


ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ...


ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻤﯿﺪﻩ...


یکی دیگه، به خودش نمیرسه...


ﯾﮑﯽ مدام ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻩ...


ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ عکس ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ...!


یکی محبت نمی کنه...!


یکی دیگه، محبت نميپذيره...!


و.....


اینگونه است که ﺍﮐﺜﺮ ﺁﺩﻣﻬﺎ در ٣٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺩﺭ ٨٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﻓﻦ میشوند...!

(((پائولو كوئيلو)))

 

منبع : خنـــــــدـهـ‌ كــدـ ـهــ ツ |اميد
برچسب ها : تمامي ,دقيقه ,اميد ,زنده ,ﺩﯾﮕﻪ، ,موشها ,دقيقه زنده ,تمامي موشها